Ford Hà Thành

Địa chỉ : Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Hà Nội

Điện thoại : 0978 21 22 88

Email : duonghieu2311@gmail.com