BẢNG GIÁ XE

Ford Transit Medium – 710.000.000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Transit Svp – 715,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Transit Luxury – 755,000,000 VNĐ – Xem chi tiết


Ford Everest Titanium 4×2 – 1,177,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Everest Titanium 4×4 – 1,399,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Ranger Wildtrak 4×4 – 918,000,000 VNĐXem chi tiết

Ford Ranger Wildtrak 4×2 –  853,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Ranger XLS AT – 650,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Fiesta 2019 – 560,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Focus Titanium 1.5 L – 715,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Focus Sport 1.5 L – 715,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Focus Trend – 570,000,000 VNĐ – Xem chi tiết

Ford Explorer 20189- 2,268,000,000 VNĐ – Xem chi tiết